Virové paralýzy včely medonosné (Apis mellifera)

Čukanová E., Moutelíková R. Titěra D., Prodělalová J. Virové paralýzy včely medonosné (Apis mellifera). Viral paralysis of honeybee (Apis mellifera). Veterinářství 2020;70(6):376-382.

SOUHRN
Včela medonosná je vystavována řadě faktorů, které ovlivňují zdravotní stav, kondici a životaschopnost včelstev. Mezi tyto faktory patří mimo jiné včelí viry, z nichž řada vyvolává paralýzu. Paralýzou postižené včely nemohou efektivně plnit svoji roli v úle a vyšší počet postižených jedinců tak může negativně ovlivnit fungování celého včelstva. Ve vzorcích dospělých včel, včelího plodu a mělí získaných z území České republiky byla pomocí PCR provedena detekce tří virů způsobujících paralýzu včel – viru akutní paralýzy včel (Acute bee paralysis virus, ABPV), viru chronické paralýzy včel (Chronic bee paralysis virus, CBPV) a viru pomalé včelí paralýzy (Slow bee paralysis virus, SBPV). V detekovatelné koncentraci byla přítomnost ABPV zjištěna u 21,85 %, SBPV u 3,97 % a CBPV u 0,66 % vyšetřených vzorků (n = 151).

SUMMARY
Honey bees are exposed to variety of factors that affect health, fitness and viability of honey bee colonies. These factors include honey bee viruses, number of which cause paralysis. Honey bees affected by paralysis cannot effectively contribute to the colony maintenance and higher number of afflicted honey bees can have a negative impact on the colony as a whole. The Czech samples of adult honey bees, honey bee brood and debris underwent a PCR detection of three paralysis-causing honey bee viruses – Acute bee paralysis virus (ABPV), Chronic bee paralysis virus (CBPV) and Slow bee paralysis virus (SBPV). ABPV was present in detectable concentrations in 21.85% of the samples, SBPV in 3.97% of the samples and CBPV in 0.66% of the samples (n=151).

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *