Filtr

Aktuální články

Léčiva používaná k prevenci a terapii mastitid – přehled, trendy spotřeb a důraz na zodpovědnější přístup k antimikrobikům

Pokludová L., Maxová L., Mašková Z., Novotná P., Chumchalová J., Bureš J. Léčiva používaná k prevenci a terapii mastitid – přehled, trendy spotřeb a důraz na zodpovědnější přístup k antimikrobikům. Medicinal products used in mastitis treatment and prevention – overview, trends in consumption and imperative on more prudent use of...

Kategorie: Časopis

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od 15. února dochází ke změně mimořádných veterinárních opatření platných pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými svazy od poloviny měsíce dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a...

Kategorie: epizootologie