Archiv pro rubriku: Časopis

Filtr

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Rok 2020 se pomalu blíží ke svému konci, a proto nám dovolte poděkovat za Vaši dosavadní přízeň a popřát Vám hezké Vánoce. Do nového roku 2021 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním, profesním životě. Těšíme se na další spolupráci v roce 2021. ...

Kategorie: Časopis

Opakované přežvykování a škrábání tlamy u kočky

Glosodynie (Burning Mouth Syndrom, BMS) je stav u lidských pacientů, při kterém cítí zkreslené chutě, suchost v ústech, psychosociální strádání a pálení, brnění a mravenčení sliznice dutiny ústní, zejména na špičce jazyka. Při vyšetření dutiny ústní nejsou patrny žádné abnormality, etiologie není zcela objasněna, jeví se multifaktoriální.

Kategorie: Časopis

Farmakokinetika amoksiklavu u brojlerových kuřat

Nedbalcová, K., Pútecová, K., Bartejsová, I., Zouharová, M., Matiašková, K., Víšková, M., Žouželková, P., Ginterová, P., Šťastný, K. Farmakokinetika amoksiklavu u brojlerových kuřat. Pharmacokinetics of amoksiklav in broiler chickens. Veterinářství 2020;70(12):717-720. ...

Kategorie: Časopis

Kvantitativní stanovení amoxicilinu v poživatelných tkáních kura domácího v rámci depleční studie

Ginterová P., Žouželková P., Petreň M., Víšková M., Jeřábek M., Peč J., Nedbalcová K. Kvantitativní stanovení amoxicilinu v poživatelných tkáních kura domácího v rámci depleční studie. Quantitative determination of amoxicillin in edible tissues of the domestic chicken in a depletion study. Veterinářství 2020;70(12):721-726. ...

Kategorie: Časopis