Zoonózy – nemoci společné lidem a zvířatům

Pospíšil Z. Zoonózy – nemoci společné lidem a zvířatům. Zoonoses – diseases transmited between animals and man. Veterinářství 2019;69:(1)44-49.

SOUHRN
Je podána přesná definice zoonóz (podle WHO) a v chronologickém sledu jsou stručně prezentovány nejstarší klasické zoonózy (vzteklina, sněť slezinná, tetanus, tuberkulóza a brucelóza), dále novější zoonózy (leptospiróza, tularemie, toxoplazmóza, listerióza, Q-horečka a v určité formě i influenza) až po vybrané zoonózy alimentárního původu (salmonelóza, kampylobakterióza, trichinelóza a onemocnění způsobována verotoxigenními E. coli). Výčet končí nástinem boreliózy a exotických zoonóz, z nichž nejzávažnější je skupina virových hemoragických horeček.

SUMMARY
The exact definition of zoonoses (according to the WHO) is given. In chronological sequences are briefly presented the oldest zoonoses (rabies, anthrax, tetanus, tuberculosis and brucellosis), further newer zoonoses (leptospirosis, tularemia, toxoplasmosis, listeriosis, Q fever and partly influenza) up to zoonoses of alimentary origin (salmonellosis, campylobacteriosis, trichinelosis and disesases caused by verotoxigenic E. coli). At the end a short information about borreliosis and exotic diseases, out of them the most important are viral hemorrhagic fevers, is presented.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *