Zinek a jeho funkce u skotu

Geboliszová K., Illek J. Zinek a jeho funkce u skotu. Zinc and its function in cattle. Veterinářství 2019;69(6):368-370.

SOUHRN

Tento článek pojednává o biologickém významu esenciálního prvku zinku, který má význam u všech druhů a kategorií zvířat. Jeho funkce v organismu jsou rozličné. Ovlivňuje metabolismus dusíkatých látek, energie a minerálních látek. Zásadní význam má pro imunitu. Je důležitý pro udržení integrity kůže, vznik dermatitid, ovlivňuje kvalitu sliznic a parenchym mléčné žlázy a má vliv na počet somatických buněk v mléce. V článku je poukázáno na význam zinku u skotu, výskyt karencí v chovech v ČR a možnostech jejich řešení.

 

SUMMARY

This article is about the biological importance of the essential element of zinc, which is important in all species and categories of animals. Its functions in the body are different. It affects the metabolism of nitrogenous substances, energy and minerals. It is essential for immunity. It is important for maintaining skin integrity, dermatitis, affecting the qualitty of mucous membranes and parenchyma and affecting the number somatic cells count. This article points out the importance of zinc in cattle, the occurance of its deficiencies in the Czech republic and the possibilities of their solution.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *