Zdravotní problematika v chovech včel

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství se konal dne 24. října odborný seminář zaměřený na nemoci včel, v rámci projektu VÚVeL Fest V.

Diferenciální diagnostikou nemocí včel se zabýval přední specialista v chovu včel Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský, Dol). Autor pomocí bohaté fotodokumentace ze svého archivu prezentoval mor včelího plodu, varroázu, virové nákazy včel, hnilobu včelího plodu a zvápenatění včelího plodu. S různou virulencí kmenů původce moru Paenibacillus larvae obeznámil přítomné doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., (Lékařská fakulta v Plzni – Univerzita Karlova). Uvedl základy epizootologie moru včelího plodu, genotypy P. larvae a možnosti využití molekulárně biologických metod při srovnávání mikroorganismů. O své výsledky a zkušenosti s diagnostikou moru včelího plodu ve Středočeském kraji se s přítomnými podělila Mgr. Veronika Jeřábková (Výzkumný ústav včelařský, Dol) v přednášce nazvané Hrr na mor (www.hrrnamor.cz). Infekce vede k postupnému slábnutí včelstev.

RNDr. Jana Prodělalová, Ph. D., (VÚVeL), uvedla diagnostiku viróz včel v odborné prezentaci Včelí matka prostá virových patogenů? Byl podán přehled přenosu včelích virů a jejich udržování v populaci, dostupné metody diagnostiky včelích virů aj. V průběhu semináře probíhaly zajímavé diskuse mezi přednášejícími a odbornou veřejností. Bohatým odborným programem provázela přítomné posluchače MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., garantka odborných seminářů VÚVeL Fest.*

Podrobnější informace najdete v prosincovém čísle časopisu Veterinářství.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *