Závažné oftalmologické stavy vyvolané nádory

Stavinohová R., Janovec J., Škor O. Závažné oftalmologické stavy vyvolané nádory. Serious ophthalmic conditions induced by tumors. Veterinářství 2018;68(7):478-483.

SOUHRN

Některé oční nádory mohou svým biologickým chováním způsobit lokální destrukci oční tkáně i orbity. Může dojít k rozvoji rohovkových erozí/vředů, sekundárního glaukomu, či odchlípení sítnice. Postižené zvíře vykazuje příznaky zhoršeného vidění až slepoty a oční diskomfort. Některé maligní oční tumory mají potenciál metastazovat, a tak výrazně zkrátit přežívání pacienta. Článek shrnuje praktický přístup k oftalmologickým pacientům se závažnými očními stavy vyvolanými nádory.

SUMMARY

Biological behaviour of some ocular tumours can lead to local destruction of the ocular tissue and orbit. Corneal erosion/ulceration, secondary glaucoma, or retinal detachment may occur. The affected animal exhibits signs of impaired vision or blindness, and ocular discomfort. Some of the malignant ocular tumours have potential to metastasize and thus greatly reduce the patient’s survival time. The article presents a practical approach to ophthalmological patients with serious ocular findings associated with tumours.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *