Základy a možnosti radioterapie ve veterinární medicíně

Soukup A. Základy a možnosti radioterapie ve veterinární medicíně. Basics and possibilities of radiotherapy in veterinary medicine. Veterinární klinika 2020;17(2):53-58.

SOUHRN

Radiační terapie je ve veterinární medicíně stále více dostupná. Jedná se o formu lokální terapie, která se používá buď samotná, nebo v kombinaci s chirurgií nebo chemoterapií. Radioterapeutická léčba zahrnuje mnohé techniky a variabilní protokoly. Míra nežádoucích účinků (akutních i pozdních) se dá u jednotlivých protokolů do jisté míry předvídat. Radioterapie je efektivní například v léčbě mozkových tumorů, nazálních tumorů, měkko-tkáňových sarkomů a mastocytomů, orálních skvamocelulárních karcinomů u psů a skvamocelulárních karcinomů planum nasale u koček.

SUMMARY

Radiation therapy is becoming commonly available therapeutic option in veterinary medicine. Radiation therapy is a form of local treatment which can be used either standalone or in combination with surgery, chemotherapy or both. There are many radiation techniques and protocols available. Side effects and their extension varies, but they are mostly predictable. Radiation therapy is an effective treatment for e.g. brain tumors, nasal tumors, soft tissue sarcomas and mastocytomas, oral squamous cell carcinoma in dogs and nasal planum squamous cell carcinoma in cats.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *