Welfare koček

Kovaříková S. Welfare koček. Welfare of cats. Veterinářství 2018;68(11):770-774.

SOUHRN

Kočky jsou v současné době velmi populární a neustále se zvyšuje počet koček chovaných jako pet zvířata. Stoupá také podíl koček chovaných pouze ve vnitřním prostředí. Tyto kočky jsou tak zcela závislé na péči člověka. Chovatel jim tak musí zajistit adekvátní výživu a prostředí splňující fyziologické potřeby. Nezbytná je také veterinární péče.

 

SUMMARY

Cats are very popular as pet animals and their number is growing. The amount of strictly indoor cats increases as well. These cats are reliant only on human care. Thus the owners have to provide relevant nutrition and environment fulfilling all physiologic needs. Good-quality of veterinary care is necessary.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *