Vývoj technologií sexování savčích spermií a možnosti využití sexovaných inseminačních dávek hřebců v reprodukci koní – minireview

Faltýnková P., Mráčková M., Sedlinská M. Vývoj technologií sexování savčích spermií a možnosti využití sexovaných inseminačních dávek hřebců v reprodukci koní – minireview. Development of mammalian sperm sex technologies and possibilities of the use of sexual insemination doses of stallions in horse reproduction – a minireview. Veterinářství 2019;69(2):116-117.

SOUHRN

Článek přináší stručnou informaci o historickém vývoji technologií sexování savčích spermií až do současnosti a praktickém využití sexovaných inseminačních dávek hřebců v reprodukci koní.

SUMMARY

The manuscript provides brief information about the historical development of mammalian sperm sex technologies and the practical use of sexual insemination doses of stallions in horse reproduction.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *