Využití laseru a magnetoterapie v rehabilitaci malých zvířat

Koňáková M. Využití laseru a magnetoterapie v rehabilitaci malých zvířat. Usage of the laser and magnetotherapy in rehabilitation of small animals. Veterinářství 2020;70(6):358-361.

SOUHRN
Článek popisuje možnosti rehabilitačních technik s důrazem na fyzikální terapii. Vybraným tématem je využití laseru a magnetoterapie v rehabilitaci malých zvířat. Článek se věnuje základnímu popisu jak laseru, tak magnetu, jejich mechanizmům účinků, indikacím a kontraindikacím. V závěru popisuje zkušenosti s využitím obou přístrojů v praxi.

SUMMARY
The article describes rehabilitation technique possibilities with epmhasis on physical therapy. The main theme is the usage of laser therapy and magnetotherapy in rehabilitation of small animals. This article describes basic information on both – laser and magnetotherapy, the mechanism of their effect, indications and contraindications. An experience with usage of both techniques in practice is described at the end of this article.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *