Využití imunoterapie ve veterinární onkologii

SOUHRN Bicanová L., Škor O. Využití imunoterapie ve veterinární onkologii. Use of immunotherapy in veterinary oncology. Veterinářství 2020;70(10):584-590.

SOUHRN

Článek se zabývá současnou situací v oblasti imunoterapie ve veterinární onkologii. Cílem článku je představit základní strategie a přinést informace o momentální využitelnosti imunoterapie ve veterinární medicíně. I přesto, že imunoterapie není ještě ve veterinární medicíně rutinně používanou terapeutickou modalitou, její význam a možnosti jsou záležitostí blízké budoucnosti a nabízí velkou naději pro pacienty s nádory rezistentními ostatní terapii. Určité výhody nabízejí tyto metody také majitelům nemocných pacientů. Hlavními z nich jsou nízká toxicita a poměrně jednoduchá aplikace.

SUMMARY

The aim of this article is to focus on immunotherapy in veterinary medicine. Its basic principles and recent use in veterinary medicine will be discussed. Even if this method is not still routinely used therapeutic modality today, its importance and possibilities are raising and hopefuly could become a part of oncologic treatment in the near future. Immunotherapy offers a hope for patients with very resistant kinds of neoplasia and because of its low toxicity and usually simple way of being administered, it could also be safe and convenient for the owners of affected animals.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *