Využití esenciálních olejů pro ovlivnění průběhu epileptických záchvatů u psů

Michálková K. Využití esenciálních olejů pro ovlivnění průběhu epileptických záchvatů u psů. Use of essential oils to influence the course of epileptic sizures in dogs. Veterinární klinika 2019;16(5):226-230.

SOUHRN

V populaci psů chovaných v domácnostech se stále více zvyšuje výskyt epileptických záchvatů. Majitelé i veterinární lékaři neustále vyhledávají možnosti, jak upravit management těchto pacientů. Přírodní látky ve formě esenciálních olejů přinášejí zajímavý vstup do problematiky. Klíčové je konstituentní složení esenciálního oleje, procentuální zastoupení jednotlivých chemických konstituentů, koncentrace (dávka) esenciálního oleje a způsob jeho aplikace. Tento článek se věnuje vysoce potentním esenciálním olejům aplikovaným inhalační cestou v době epileptických záchvatů. Bazalce posvátné (Ocimum tenuiflum, Ocimum sanctum), bazalce pravé (Ocimum basilicum CT linalool, též také bazalka sladká) a čeledi Burseraceae – kadidlům (Boswellia sarca (carterii), Boswellia serrata).

 

SUMMARY

The incidence of epileptic seizures is increasing in the household population of dogs. Owners and veterinarians are constantly looking for ways to adjust the management of these patients. Natural substances in the form of essential oils bring an interesting input into the issue. The key is the constitutive composition of the essential oil, the percentage of the individual chemical constituents, the concentration (dose) of the essential oil and the method of its application. This article deals with highly potent essential oils applied by the inhalation route at the time of epileptiform seizures. Basil (Ocimum tenuiflum, Ocimum sanctum), Basil (Ocimum basilicum CT linalool, also sweet basil) and Burseraceae (Boswellia sarca (carterii), Boswellia serrata).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *