Vrozené portosystémové zkraty u koček

M. Kadeřávková, P. Šrenk Vrozené portosystémové zkraty u koček. Congenital portosystemic shunts in cats. Veterinářství 2018;68(11):751-755.

SOUHRN
Článek popisuje případy tří mladých koček, kterým byl diagnostikován a následně chirurgicky řešen extrahepatální portosystémový zkrat. Všechny tyto kočky zákrok přežily, u jedné se vyskytovaly závažnější neurologické komplikace. V diskuzi je shrnuta diagnostika, terapie, možné komplikace a prognóza u koček s PSS, jsou zde také zdůrazněny rozdíly mezi psy a kočkami.

SUMMARY
This article describes three cases of young cats with diagnosed and surgically solved extrahepatic portosystemic shunts. All cats survived the surgery and one of them developed severe neurologic complications. Diagnostics, treatment, possible complications, and prognosis of cats with PSS are summarized in the discussion. The differences between dogs and cats are highlighted.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *