Vliv výživy na zdraví a  vitalitu včel (Apis mellifera)

Dostálková S., Petřivalský M., Danihlík J. Vliv výživy na zdraví a  vitalitu včel (Apis mellifera). Veterinářství 2019;69(9):602-606.

SOUHRN

Včely jsou v popředí zájmu kvůli svému zdravotnímu stavu, jelikož se objevuje stále více negativních faktorů ovlivňujících zdraví chovaných včelstev. Kromě škůdců a patogenů (např. kleštík včelí, způsobující varoózu, či Paenibacillus larvae, původce moru včelího plodu) ovlivňuje zdraví včel i používání pesticidů v zemědělství, či environmentální vlivy jako snůškové podmínky nebo mikroklima stanoviště. Dospělé včely i larvy jsou zcela závislé na přísunu potravy, kdy nedostatek může vést k jejich strádání nebo úhynu, proto je také intenzivně studován vliv výživy na zdraví a vitalitu včelstev.

SUMMARY

Nowadays a lot of emphasis is put on honey bee health due to the many negative factors which can affect the health of managed honey bee colonies. Besides pests and pathogens (e.g. Varroa mite causing varroosis of honey bees, or Paenibacillus larvae as the causative agent of American foulbrood), the health status of bees is influenced also by pesticides from agriculture or environmental factors as crop resources or apiary microclimate. Because adult bees and even larvae depend completely on food supply and deficiency in nourishment can cause bee deprivation and even death, the influence of diet to honey bee health and vitality is intensively studied.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *