Vliv plemene na hematologické a biochemické parametry psů a koček – review

Kovaříková S. Vliv plemene na hematologické a biochemické parametry psů a koček – review. Influence of breed on the hematological and biochemical parameters in dogs and cats – a review. Veterinářství 2018;68(7):455-461.

SOUHRN

Hematologické a biochemické parametry se u psů a koček běžně užívají pro sledování jejich zdravotního stavu. Referenční intervaly jsou založeny na výsledcích získaných od zdravých zvířat různých plemen. Byly ale již popsány odchylky specifické pro určitá plemena. Cílem této práce tak bylo shromáždit dostupné informace o specifických nálezech hematologického a biochemického vyšetření vázaných na konkrétní plemeno. Povědomí o nich může pomoci s klinickým rozhodováním o dalším diagnostickém nebo terapeutickém postupu.

SUMMARY

Hematological and biochemical profiles are routinely used to monitor the health status in dogs and cats. Reference intervals are based on the results of healthy animals of various breeds, nevertheless, differences specific for certain breeds were reported. The aim of this review is to summarize available reports of breed-specific variations in canine and feline hematological and biochemical profiles. The knowledge may help with clinical decisions of subsequent diagnostic and therapeutic steps.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *