Vliv indukce porodu cloprostenolem na imunologické parametry kolostra prasnic

Hlavová, H. Kudláčková, M., Faldyna M. Vliv indukce porodu cloprostenolem na imunologické parametry kolostra prasnic. Effect of farrowing induction with cloprostenol on the immunological parameters of sow colostrum. Veterinářství 2019;69(3):183-187.

SOUHRN

Indukce porodu analogem prostaglandinu F2, cloprostenolem, se běžně užívá ve velkochovech k zjednodušení plánování porodů. Její použití však vzbuzuje otázky o vlivu hormonálního zásahu na fyziologické procesy spojené s porodem a laktací, včetně kolostrální imunity. Ve studii byly sledovány hodnoty lysozymu a cytokinů – prozánětlivých (GM-CSF2, IL-1β, IL-6, a TNFα) i protizánětlivých (IL-4, IL-10, TGFβ1 a TGFβ2) v kolostru prasnic, které porodily spontánně (NP), a prasnic, u kterých byl porod indukován aplikací cloprostenolu 113. den gestace (IP). Koncentrace lysozymu byla stanovena radiální difuzí v agarozovém gelu s přídavkem Micrococcus luteus a koncentrace cytokinů pomocí ELISA. Bylo zjištěno, že v kolostru prasnic IP byla snížená koncentrace lysozymu a vyšší koncentrace cytokinů IL-1β, IL-6, TGFβ1 a TNFα oproti hodnotám v kolostru prasnic NP. Nižší hladina lysozymu může mít negativní vliv na obranyschopnost střeva novorozeného selete, stejně jako mohou změny koncentrace cytokinů negativně ovlivňovat např. vývoj střevního epitelu novorozených selat a jeho obranné funkce.

SUMMARY

 Farrowing induction with prostaglandin F2 analogue cloprostenol is commonly used on commercial farms to manage timing of farrowing. When labour induction is applied, the questions arise about possible side effects of such hormonal intervention on physiological processes connected with labour and lactation, including colostral immunity. In this study, lysozyme and proinflamatory (GM-CSF2, IL-1β, IL-6, a TNFα) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10, TGFβ1 a TGFβ2) cytokines were measured in colostrum samples from sows farrowing naturally (NP) and from sows with farrowing induced using cloprostenol administration on day 113 of gestation (IP). The lysozyme concentration was determined by radial diffusion in agarose gel with addition of Micrococcus luteus and cytokine concentrations were measured using ELISA. Decreased lysozyme concentration and higher IL-1β, IL-6, TGFβ1 and TNFα concentrations were found in IP sow colostrum compared to colostrum from NP sows. Lower lysozyme concentration can adversely affect newborn’s intestinal immunity, as well as changes in cytokine concentrations can have an adverse effect on newborn piglet intestinal epithelium development and it´s defence function.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *