Viróza v chovech kaprů

Piačková V., Pojezdal Ľ., Papežíková I., Palíková M. Viróza v chovech kaprů. Virosis in carp farms. Veterinářství 2020;70(8):490-493.

Souhrn

V posledním desetiletí se v zemích, kde je chován kapr obecný (Cyprinus carpio L.) nebo jeho okrasná varieta koi objevují případy zvýšeného hynutí těchto ryb v jarním období. Za původce onemocnění je pokládán virus z čeledi Poxviridae, nazývaný Carp Edema Virus (kapří edema virus; CEV). Virus napadá pouze kapry a koi kapry. Nakažené ryby vykazují ztrátu únikového reflexu, jsou malátné, uléhají na dno nebo se shromažďují u hladiny, u břehů a u přítoku. Jsou pozorovány změny na kůži (skvrnitý vzhled, zvýšená produkce slizu), na žábrách (zduření, mramorování, nekróza) a očích (enoftalmus). Virus se zatím nepodařilo izolovat na buněčných liniích a jedinou spolehlivou diagnostickou metodou je detekce virové DNA pomocí PCR. V ČR byl tento virus poprvé potvrzen z případu hynutí kaprů v r. 2013. Od té doby je každoročně zaznamenáno několik případů onemocnění. Specifická léčba není k dispozici, preventivně je možno kromě běžných zoohygienických opatření (karanténa, desinfekce aj.) možno použít dlouhodobou koupel v 0,5 % koncentraci NaCl.

 

SUMMARY

In the last decade, in countries where common carp (Cyprinus carpio L.) or its ornamental variety koi has been bred, there have been occurred cases of increased death of these fish in the spring. A virus from the Poxviridae family, called Carp Edema Virus (CEV), is thought to cause this disease. The virus infects only carp and koi. Infected fish show a loss of escape reflex, are lethargic, lie down at the bottom or accumulate at the surface, at the shores and at a tributary. Changes in the skin (mottled appearance, increased mucus production), gills (swelling, marbling, necrosis) and eyes (enophthalmos) are observed. The virus has not yet been isolated on cell lines and the only reliable diagnostic method is the detection of viral DNA by PCR. In the Czech Republic, this virus was first confirmed from a case of carp mortality in 2013. Since then, several cases of this disease have been recorded every year. Specific treatment is not available, as a preventive measure, in addition to the usual zoohygienic measures (quarantine, disinfection, etc.), it is possible to use a long-term bath in NaCl of 0.5% concentration.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *