VETfair 2019

Seminář Kasuistiky v chovech prasat. 17. ročník mezinárodní veterinární výstavy proběhl ve dnech 5.–6. dubna v kulturním centru Aldis, a.s., v Hradci Králové.

Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS) uspořádala ve spolupráci se společností CEVA AH a PRION, s. r. o., odborný seminář na téma Vybrané kazuistiky v chovech prasat. Odbornými garanty semináře byli MVDr. Marek Žižlavský, MVDr. Jiří Malášek a MVDr. Ivo Dupal. Odborný program zahájila prezidentka CPVS MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D. Prezidentka přednesla zprávu o hospodaření společnosti v roce 2018 a upozornila také na odborné akce v tuzemsku a v zahraničí v roce 2019.

Dopolední přednášky moderoval Dr. Žižlavský a uvedl prvního přednášejícího MVDr. Jonáše Vaňharu, který se zabýval respiračními chorobami v chovech prasat. MVDr. Daniel Šperling prezentoval multifaktoriální onemocnění se sporadickým výskytem, hemoragický syndrom prasat. MVDr. Tomáš Jirásek se zabýval vybranými zdravotními problémy na odchovnách prasat a zdůraznil novou kategorizaci dávkování léčiv a potřebu nových farmakokinetických studií (EMEA).

Odpoledními prezentacemi provázel přítomné posluchače MVDr. Ivo Dupal. Dr. Vaňhara s Dr. Nechvátalovou zmínili reprodukční poruchy prasat, opakované problémy se zabřezáváním a jejich příčiny. MVDr. Ladislav Vojtěchovský uvedl ze své praxe otravu solí u selat. MVDr. Marek Dvořák a MVDr. Tomáš Staněk se zaměřili na aktinobacilovou pleuropneumonii v chovech prasat. Poslední prezentace patřila MVDr. Lindě Czanderlové, která upozornila přítomné posluchače na problémy spojené s kontaminací inseminačních dávek bakterií Achromobacter xylosoxidans.*

 

Podrobnější informace najdete v květnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *