Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

V jihočeské obci Květušín na Českokrumlovsku poblíž vojenského výcvikového prostoru Boletice se dnes a zítra koná již tradiční veterinární cvičení. Hlavním tématem akce je praktický nácvik spolupráce jednotlivých složek veterinárního dozoru v případě výskytu afrického moru prasat v chovu prasat domácích a ptačí chřipky v chovu drůbeže.

Veterinární inspektoři z jednotlivých krajských veterinárních správ jsou v okamžiku výskytu nebezpečné nákazy v první linii, a proto musí být schopni nákazu v chovu rozpoznat, správně diagnostikovat a odebrat vzorky pro laboratorní vyšetření. Proto dnes v rámci cvičení nacvičovali zejména diagnostiku a odběr vzorků na dvě v současnosti nejaktuálnější nákazy: africký mor prasat a ptačí chřipku. Součástí nácviku byl vstup veterinářů do nákazou zasaženého hospodářství a po odebrání vzorků také jejich následná příprava pro transport do laboratoře. Nacvičován byl také bezpečný výstup z hospodářství a praktické činnosti související s případným nutným usmrcením vnímavých druhů hospodářských zvířat v ohnisku.

V rámci SVS fungují dvě pohotovostní střediska pro mimořádné situace, jedno v Brně a druhé v Hradci Králové. Tato střediska ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem, provádí nařízená opatření a zasahují v ohniscích nákaz. Pro tyto účely jsou střediska vybavena i potřebnou technikou, jejíž správné používání a fungování bylo v rámci cvičení také prověřeno.

Cílem cvičení je simulovat skutečný případ výskytu nebezpečné nákazy v chovu a zajistit efektivní činnost všech zainteresovaných složek SVS,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Poznatky získané při cvičení nám také pomáhají zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci.“

O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci Státní veterinární správy přesvědčili v posledních letech opakovaně. Naposledy začátkem letošního roku, kdy se na území ČR po třech letech vyskytla vysoce patogenní ptačí chřipka. I díky dobré připravenosti veterinárního dozoru se podařilo obě ohniska této nákazy okamžitě zdolat a ČR mohla v závěru minulého týdne požádat Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) o obnovení statusu země prosté ptačí chřipky, který je důležitý zejména pro zahraniční obchod s drůbeží a drůbežími produkty.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *