Uplatnění esenciálního oleje heřmánku modrého ve veterinární stomatologii

Michálková K. Uplatnění esenciálního oleje heřmánku modrého ve veterinární stomatologii. Use of essential oils of Matricaria chamomilla in veterinary stomatology.

SOUHRN

Esenciální oleje jsou neodmyslitelným zdrojem farmaceutické produkce. Jedná se o látky vylučované rostlinnými organismy pro různé sekundární protektivní i perspektivní účinky. Avšak vhodně zvolené a použité esenciální oleje mohou být přímo využívány jako účinné látky. Při znalosti správného použití, koncentrace a aplikace jsou překvapivě účinným pomocníkem veterináře v klinické praxi. Jedním z odvětví, kde mohou být esenciální oleje a jejich směsi zdárně využity, je právě stomatologie.*

SUMMARY

Essential oils are an inherent source of pharmaceutical production. These are substances excreted by plants for various secondary protective and perspective effects. Yet if selected properly they can be

used directly as active ingredients. The correct use, blending and application have become an effective therapeutical tool in the veterinary clinical practice. Dentistry is one of the areas where essential oils

and their mixtures also proved to be very successful.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *