Úloha mikrobiomu v celkovém zdraví psů a koček

Suchodolski J. S. Úloha mikrobiomu v celkovém zdraví psů a koček. Veterinářství 2020;70(5):295-297.

SOUHRN

Molekulární nástroje nám pomáhají detailněji popsat intestinální mikrobiotu u psa a kočky. Střevní mikrobiota mají několik úkolů, které se podílejí na zachování zdraví hostitele. Jedná se o obranu proti nerezidentním intestinálním patogenům, pomoc při vývoji zdravého epitelu a imunitního systému a poskytování živin pro hostitelský organismus díky fermentativním a metabolickým procesům. Právě tyto složité interakce mezi mikrobiotou, imunitním systémem a genetickou výbavou hostitele ovlivňují rovnováhu mezi zdravím a onemocněním.

SUMMARY

Molecular tools have allowed us to characterize the intestinal microbiota of dogs and cats in more detail. The intestinal microbiota has several roles in the maintenance of host health including defending against non-resident intestinal pathogens, aiding in development of a healthy epithelium and immune system, and providing nutrients for the host via fermentative and metabolic activities. It is these complex interactions between the microbiota, immune system, and host genetics that influence the balance between health and disease.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *