Trombocytóza u psů

Trombocytóza je definována jako zvýšení počtu destiček v periferní krvi a může být klasifikována jako primární nebo sekundární. Primární trombocytóza je důsledkem myeloproliferativního onemocnění a nadprodukce destiček a je také označována jako esenciální trombocytemie. Mechanismus vzniku tohoto onemocnění nebyl u psů ještě popsán a diagnóza je založena na vyloučení jiných příčin.

 

 U lidí je primární trombocytóza spojena s mutací JAK2 proteinu, což vede k proliferaci megakaryocytů. Sekundární nebo reaktivní trombocytóza je u lidí i zvířat častější. Objevuje se v důsledku neoplazií, zánětů, traumat nebo deficitu železa. Podle několika studií je u psů nejčastější příčinou trombocytózy neoplastický proces. Běžně se trombocytóza popisuje u psů s hyperadrenokorticismem nebo u psů léčených kortikosteroidy, nicméně mechanismus vzniku není přesně znám. Zánětlivé procesy způsobují trombocytózu pomocí interleukinu 6, který zvyšuje produkci trombopoetinu v játrech. Trombocytóza se může objevit i v reakci na akutní ztrátu trombocytů. Mezi další příčiny sekundární trombocytózy patří aplikace adrenalinu nebo vinkristinu, regenerativní anémie v souvislosti s akutní ztrátou krve nebo destrukcí erytrocytů.

Trombocytóza je obvykle u zvířat náhodným nálezem. Častým nálezem společně s trombocytózou je pseudohyperkalemie. Koncentrace draslíku v séru je vyšší ve srovnání s koncentrací v plazmě, a to díky uvolňování draslíku z krevních elementů v důsledku srážení krve. Tento rozdíl byl zaznamenán u psů a jeho velikost koreluje s počtem trombocytů. V případě trombocytózy může být rozdíl mezi sérem a plazmou klinicky významný. Pseudohyperkalemie může být detekována současným vyšetřením séra a plazmy. Cílem této práce bylo charakterizovat onemocnění spojená s trombocytózou u větší populace psů a určit, zda závažnost trombocytózy může predikovat diagnózu.*

Podrobnější informace najdete v lednovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *