Trendy v laboratorní diagnostice chronických zánětových enteropatií psů

Váňová I., Řeháková K., Doubek J. Trendy v laboratorní diagnostice chronických zánětových enteropatií psů. Veterinářství 2021;71(7):377-382.

SOUHRN
Chronické zánětové enteropatie patří mezi běžná onemocnění gastrointestinálního traktu. Jejich diagnostika je komplikovaná a diagnóza je mnohdy stanovena až na základě klinické odpovědi. I kvůli tomu se výzkum v posledním desetiletí soustředil na hledání vhodných biomarkerů, které by mohly pomoci ve stanovení správné diagnózy, prognózy a monitoringu terapie těchto onemocnění. Sdělení se věnuje klinicko-patologickým nálezům pacientů s chronickými zánětovými enteropatiemi a aktuálním poznatkům ve výzkumu jednotlivých biomarkerů.

SUMMARY

Chronic inflammatory enteropathies are common diseases of the gastrointestinal tract. Their diagnosis is complicated and the diagnosis is often made on the basis of clinical response. For this reason,
research in the last decade has focused on finding suitable biomarkers that could help determine the correct diagnosis, prognosis and monitoring therapy for these diseases. The article deals with clinical
pathological findings of patients with chronic inflammatory enteropathies and current knowledge in the research of individual biomarkers.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *