Traumatická onemocnění zátylku a kohoutku koní

Kološ F. Traumatická onemocnění zátylku a kohoutku koní. Traumatic diseases of the nape and withers of the horses. Veterinářství - Sborník 2019;69(4):55-62.

SOUHRN

Tento článek popisuje dva klinické případy poškození komplexu synoviální burzy a šíjového vazu. V prvním případě se jedná o zánět bursa subligamentosa nuchalis cranialis, ve druhém o nekrózu trnových výběžků 5. a 6. hrudního obratle, tkání odstupu šíjového vazu a bursa subligamentosa supraspinalis. Oba případy byly v návaznosti na neefektivní konzervativní terapii řešeny chirurgickým odstraněním nekrotických a zánětlivě změněných tkání dané krajiny. V případě kraniální šíjové burzitidy byl proveden nejdříve bursoskopický debridement výstelky kraniální šíjové burzy, na který bylo po 1 měsíci hospitalizace pro nedostatečný efekt navázáno exstirpací burzy. Radikální exstirpace burzy spolu s následnou dlouhodobou drenáží operační rány a antibiotickou medikací vedla nakonec ke kompletnímu a dlouhodobému vyléčení. Případ kohoutkové píštěle bylo nutné řešit parciální resekcí postižených trnových výběžků a exstirpací okolní nekrotické vazivové a pojivové tkáně včetně partií odstupu šíjového vazu. Protrahované sekundární hojení vzniklého defektu v oblasti kohoutku a přetrvávající produkce hnisavého sekretu vyžadovalo za 6 měsíců od prvního zákroku opožděnou rekonstrukci kožního defektu a excizi dalšího demarkovaného nekrotického ložiska v šíjovém vazu. Léčba přinesla zlepšení stavu, avšak úplného vyléčení nebylo v době, kdy probíhala poslední komunikace s majitelkou koně (cca 8 měsíců od prvního zákroku), dosaženo a současný stav koně není autorovi znám.*

SUMMARY

The article describes two clinical cases of horses suffering from injury of the nuchal ligament and underlying synovial and osseous structures. The first case report deals with a case of poll evil (cranial nuchal bursitis) and the second one with a case of fistulous withers (necrosis of the summits of spinous processes of the 5. and 6. thoracic vertebra, bursa subligamentosa supraspinalis and origin of the nuchal ligament). Both cases were managed surgically after the failure of previous conservative treatment. In the case of poll evil, bursoscopic debridement was performed as the first step of the surgical treatment with limited effect. Radical extirpation of the cranial nuchal bursa was performed one month later and together with long term active drainage and antibiotic medication led to a complete recovery of the horse. The case of fistulous withers required a radical surgery including subtotal resection of the affected spinous processes and extirpation of the surrounding necrotic connective and fibrous tissue together with parts of the origin of nuchal ligament. Prolonged secondary healing of the defect in the withers and ongoing purulent discharge required repeated surgery after 6 months – the remaining skin defect was reconstructed and a demarcated necrotic area in the nuchal ligament was removed. The owner reported improvement but full healing was not reached at the time of the last follow-up (8 months after initial surgery). Current status of the patient is unknown to the author.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *