Systém renin – angiotenzin – aldosteron a možnosti jeho ovlivnění u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Kovaříková S. Systém renin - angiotenzin - aldosteron a možnosti jeho ovlivnění u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Renin - angiotenzin - aldosteron system and possibilities of its modulation in patients with chronic kidney disease. Veterinární klinika;2020:17(1):28-32.

SOUHRN
Systém renin – angiotenzin – aldosteron (RAAS) je hlavním regulačním mechanismem rovnováhy sodíku a objemu extracelulární tekutiny. V časných fázích chronického onemocnění ledvin může být jeho aktivace benefitem, z dlouhodobého hlediska představuje maladaptační mechanismus. Z toho důvodu je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vhodná jeho suprese. V článku je uveden přehled RAAS a zmíněny jsou možnosti jeho ovlivnění.

SUMMARY

Renin – angiotensin – aldosteron system (RAAS) is the main regulatory mechanism of balance of sodium and extracellular fluid. In the early stages of chronic kidney disease, its activation can be compensatory, long-term activation is maladaptive. Therefore, the suppression of this system is beneficial in patients with chronic kidney disease. This article presents the summary of RAAS with the options of its modulation.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *