Stříbrem potažené močové katétry a výskyt infekcí močového traktu psů

U zvířat je katetrizace močové trubice indikována z různých příčin. Močové katétry mohou zvyšovat riziko bakteriální kontaminace a kolonizace dolních cest močových. Bakterie mají zpřístupněný močový trakt přes lumen katétru nebo kontaktem katétru s perineální oblastí, kdy bakterie mohou procházet v prostoru mezi vnějším povrchem katétru a sliznicí močové trubice.

Zejména u psů je katetrizace spojena s významným rizikem bakteriurie nebo iatrogenní infekce močového traktu (UTI, urinary tract infection). Na jednotkách intenzivní péče referenčních pracovišť je frekvence infekcí močového traktu spojených s katetrizací 19 % (26/137), ale stoupá až na 79 % u psů, kteří zůstávají zkatetrizovaní po dobu 72 hodin. V humánní medicíně je snaha snižovat incidenci iatrogenních UTI – je možné zlepšit péči o katétry, udržovat uzavřený sběrný systém, případně dodat na povrch katétru přidat nějakou antibakteriální látku. Antibakteriální vlastnosti má stříbro. Meta-analýzy a systematická review porovnávající močové katétry potažené stříbrem a standardní katétry odhalily kladný vliv stříbrem potažených katétrů na snížení incidence bakteriurie u lidí. Studie provedená in vitro ukázala, že stříbrem potažené katétry měly signifikantně méně adherovaných E. coli po 24, 48 a 72 hodinách v bakteriální lázni.*

 

OGILVIE, A.T., BRISSON, B.A., GOW, W.R., et al. Effects of the use of silver-coated urinary catheters on the incidence of catheter-associated bacteruria and urinary tract infection in dogs. J Am Vet Med Assoc 2018;253:1289-1293.

Podrobnější informace najdete v březnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *