Státní veterinární správa a Policie ČR budou spolupracovat ještě intenzivněji

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) MVDr. Zbyněk Semerád a policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý tento týden podepsali dohodu, která by měla zintenzivnit dlouhodobou spolupráci obou institucí v oblasti kontrol, vedení trestních řízení, poskytování informací či vzdělávání.

Pokud policisté při plnění svých úkolů (například silničních kontrol) pojmou podezření, že došlo k porušení povinností spojených s přepravou zvířat, živočišných produktů či nakládání se zvěřinou, neprodleně o tom podle dohody budou informovat SVS. Ta na základě obdržených informací rozhodne o nutnosti zahájení veterinární kontroly. Policistům budou za tímto účelem nepřetržitě k dispozici pohotovostní telefonní linky SVS.

V odůvodněných případech počítá dohoda i s prováděním společných kontrolních akcí policistů a úředních veterinárních lékařů, zaměřených na plnění povinností při přepravě a obchodování s veterinárním zbožím. Policisté by tak mohli například společně s úředními veterinárními lékaři zastavovat a kontrolovat vytipované kamiony či společně vstupovat do objektů, u nichž je podezření na probíhající nelegální činnost.

Dohoda rovněž upravuje součinnost obou institucí v oblasti trestního řízení. Pokud policejní orgán v jeho průběhu získá informace nasvědčující tomu, že v souvislosti s případem došlo k porušení povinnosti stanovených právními předpisy na ochranu zvířat, bude o tom neprodleně písemně informovat SVS. U trestních řízení pro trestný čin pytláctví budou naopak policisté moci vyžadovat od SVS informace o dosavadních kontrolách v oblasti nakládání se zvěřinou.

Podle dohody je SVS za legislativou stanovených podmínek oprávněna v případě potřeby požádat policii o ochranu a součinnost při výkonu svých rozhodnutí. V některých případech se totiž úřední veterinární lékaři setkávají s tím, že je kontrolovaná osoba odmítne pustit do objektu či na pozemek. Stává se i to, že jsou zaměstnanci SVS při kontrole slovně, v některých případech dokonce fyzicky napadáni.

SVS bude podle dohody informovat Policii ČR o případném výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo o vzniku jiných mimořádných událostí.

„Dohoda neopomíná ani důležitou oblast vzdělávání. Obě strany do budoucna umožní svým pracovníkům účastnit se vzdělávacích akcí druhé strany“, dodává Zbyněk Semerád.*

Mgr. Petr Pejchal

tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *