Stanovení ionizovaného a celkového vápníku v krvi samic chameleona jemenského (Chamaeleo calyptratus)

Čermáková E., Ceplecha V., Knotková Z., Knotek Z. Stanovení ionizovaného a celkového vápníku v krvi samic chameleona jemenského (Chamaeleo calyptratus). Veterinářství 2021;71(5):260-265.

SOUHRN

U dvaceti zdravých samic chameleona jemenského byla ve věku 5, 9, 14, 16 a 18 měsíců opakovaně odebírána krev. Průměrná hodnota koncentrace ionizovaného vápníku (iCa2+)v 5., 9., 14., 16. a 18. měsíci byla 1,51 ± 0,16 mmol/l; 1,25 ± 0,12 mmol/l; 1,23 ± 0,33 mmol/l; 1,30 ± 0,25 mmol/l a 1,21 ± 0,30 mmol/l. Průměrná koncentrace celkového vápníku (TCa2+) v 5., 9., 14., 16. a 18. měsíci byla 4,15 ± 0,83 mmol/l; 3,77 ± 0,52 mmol/l; 3,27 ± 1,16 mmol/l; 2,97 ± 0,73 mmol/l a 2,73 ± 0,50 mmol/l. Průměrná koncentrace iCa2+ při prvním odběru byla nejvyšší a vysoce významně se lišila od průměrných koncentrací iCa2+ v následujících odběrech (p < 0,01). Mezi hodnotami iCa2+ v 9., 14., 16. a 18. měsíci již nebyl statisticky významný rozdíl prokázán (p > 0,05). Mezi naměřenými průměry TCa2+ byl zjištěn statisticky vysoce významný rozdíl (p < 0,01). U samic došlo již na začátku studie k nástupu a aktivnímu rozvoji
ovariální aktivity, což se odrazilo i v naměřených hodnotách ionizovaného a celkového vápníku. Stanovení ionizovaného vápníku pomocí automatického analyzátoru je snadné a rozšiřuje diagnostické možnosti klinického pracoviště.

SUMMARY

Twenty healthy females of Chameleo calyptratus were bled repeatedly at the age of 5, 9, 14, 16, and 18 months. The average value of ionized calcium (iCa2 +) concentration at 5, 9, 14, 16, and 18 months was 1.51 ± 0.16 mmol/l; 1.25 ±0.12 mmol/l; 1.23 ± 0.33 mml/l; 1.30 ± 0.25 mmol/l, and 1.21 ± 0.30 mmol/l.
The mean concentration of total calcium (TCa2 +) at 5, 9, 14, 16, and 18 months was 4.15 ± 0.83 mmol/l; 3.77 ± 0.52 mmol/l; 3.27 ± 1.16 mmol/l; 2.97 ± 0.73 mmol/l, and 2.73 ± 0.50 mmol/l. The mean value of iCa2+ at the first sampling was the highest and highly differed significantly from the average concentrations of iCa2+ in following sampling (p < 0.01). No statistically significant difference was proved among iCa2 + values at 9, 14, 16 and 18 months (p > 0.05). A statistically highly significant difference was found among measured TCa2 + averages (p < 0.01). In females, the onset and active development of ovarian activity appear at the beginning of the study, which was reflected in the measured values of ionized and total calcium. Assessment of ionized calcium by means of the automatic analyzer is easy and broads diagnostic opportunities of the clinical workplace

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *