Stanovení citlivosti testu Pyloritop® Ag k antigenu Helicobacter pylori v uměle kontaminovaném UHT kravském mléce

Gřondělová A., Šťástková Z., Navrátilová P., Bednářová I., Furmančíková P. Stanovení citlivosti testu Pyloritop® Ag k antigenu Helicobacter pylori v uměle kontaminovaném UHT kravském mléce. Veterinářství 2021;71(5):268-272.

SOUHRN

Helicobacter pylori je bakterie široce rozšířená v lidské populaci. Přítomnost H. pylori v gastrointestinálním traktu bývá spojována s výskytem závažných onemocnění člověka. Způsoby přenosu H. pylori nejsou dosud přesně známy. Zdrojem infekce mohou být i kontaminované suroviny a potraviny živočišného původu. H. pylori byl izolován z mléka pocházejícího od různých hospodářských zvířat, např. z kravského, ovčího nebo kozího mléka. K diagnostice infekce H. pylori se v humánní medicíně využívají i neinvazivní metody, např. Pyloritop® Ag, což je imunochromatografický test vyvinutý pro stanovení antigenu H. pylori (HpSA) ve stolici. Cílem naší studie bylo zjistit, zda test Pyloritop® Ag je schopen detekovat antigen H. pylori v kravském mléce, a výši citlivosti tohoto testu. Test Pyloritop® Ag zachytil již 1500 buněk H. pylori v 1 ml mléka. Na základě získaných výsledků lze test Pyloritop® Ag využít i k detekci antigenu H. pylori v mléce.

SUMMARY

Helicobacter pylori is a bacteria that is broadly spread in human population. Presence of H. pylori in gastrointestinal tract is associated with occurrence of serious diseases of man. The routes of these bacteria are not precisely known so far. The source of infection can also be contaminated substances and foodstuffs of animal origin. Helicobacter pylori was isolated from milk from various farm animals, e. g. cow, sheep or goats milk. To the diagnosis of H. pylori infection in human medicine are also used noninvasive methods. Pyloritop® Ag is immune-chromatographic test developed for determination of antigen H. pylori (HpSA) in faeces. The aim of presented study was to found weather is Pyloritop® Ag
test able to detect antigen H. pylori in milk, and the degree of test sensitivity. Pyloritop® Ag test catchs even 1 500 cells in 1 ml. On the base of gained results Pyloritop® Ag test can be used in the detection of H. pylori antigen in milk.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *