Spolehlivost různých souborů kritérií v diagnostice atopické dermatitidy psů

Atopická dermatitida psů (CAD, canine atopic dermatitis) je významné alergické kožní onemocnění, neboť postihuje až 27 % psů a je jednou z primárních příčin pruritu společně se zablešením nebo alergií na bleší kousnutí.

Atopická dermatitida je definována jako geneticky predisponované inflamatorní a pruritické alergické kožní onemocnění s typickými klinickými příznaky a přítomností IgE proti environmentálním alergenům. Patogeneze je komplexní a klinické příznaky mohou imitovat další pruritické dermatózy. Na základě postupů humánní medicíny byl v roce 1986 navržen soubor kritérií pro diagnostiku CAD. Později byly navrženy další sady kritérií. Cílem této práce bylo zhodnotit a srovnat diagnostickou efektivitu různých souborů kritérií použitých na různé pacienty v dermatologické praxi (pacienti s CAD a dalšími onemocněními kůže).*

BRÉMENT, T., LALY, M. J., COMBARROS, D., et al. Reliability of different sets of criteria in diagnosing canine atopic dermatitis applied to a population of 250 dogs seen in a veterinary teaching hospital. Vet Dermatol 2019, doi:10.111/vde.12729.

Podrobnější informace najdete v dubnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *