Skvamocelulární karcinom

Různé studie udávají, že nesteroidní antiflogistika mohou být užívána pro prevenci i terapii neoplazií.

 

Článek popisuje případ dvanáctiletého nekastrovaného psa plemene bígl, který byl přiveden kvůli velké mase na penisu. U referujícího veterináře byl léčen kvůli krvavému výtoku z předkožkového vaku. Vzhledem k tomu, že pacient pocházel z oblasti s enzootickým výskytem transmisivního venerického tumoru, byl mu empiricky podáván vinkristin (0,75 mg/m2, IV bolus, 3 dávky s týdenním odstupem). Tato terapie nevedla k žádnému zlepšení a byl pes následně odeslán na referenční pracoviště. V popisovaném případě vedlo ke klinickému zlepšení podávání piroxikamu. Pes byl aktivní a bez bolesti až do výskytu dyspnoe. Zvýšení aktivity cyklooxygenázy-2 v tumorech je spojeno se zvýšeným růstem, angiogenezí, pohyblivostí buněk, metastatickým potenciálem, rezistencí k apoptóze a supresí imunitního systému. Modulace aktivity COX-2 je jednou z možných cest, jak nesteroidní antiflogistika ovlivňují růst tumorů a vznik metastáz. Piroxikam přednostně inhibuje COX-1, takže jeho účinek v tomto případě byl spíše čistě analgetický.

JENKINS, V., DE MELLO SONZA, C. H., DE LORIMIER, L. P., DE TOLEDO-PIZA, E. Squamous cell carcinoma of the penis with pulmonary metastasis and paraneoplastic hypertrophic osteopathy in a dog. J Am Anim Hosp Assoc 2017;53:277-280.*

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Podrobnější informace najdete v květnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *