Silikátová urolitiáza – přehled literatury a popis případu

Kovaříková S., Beránek D. Silikátová urolitiáza – přehled literatury a popis případu. Silica urolithiasis – review of the literature and case report. Veterinářství 2019;69(12):817-820.

SOUHRN

Silikátová urolitiáza představuje málo častý typ urolitiázy psů a koček. Mechanismus vzniku není zcela přesně objasněn, předpokládá se dietetický vliv – nadměrný příjem křemíku v krmivu. Silikátové urolity mají typický tvar a jejich výskyt není spojen s přítomností silikátových krystalů. V současnosti nejsou k dispozici protokoly pro rozpouštění urolitů, jedinou možností léčby je tak jejich mechanické odstranění. Prevence spočívá ve snížení příjmu látek s obsahem křemíku. Práce předkládá souhrn literatury a kazuistiku silikátové urolitiázy u psa.

 

SUMMARY

Silica urolithiasis is rarely diagnosed in dogs and cats. Mechanism of their formation is poorly understood, the effect of diet and increased silica intake is supposed. Silica uroliths are of typical shape, they are not associated with the presence of silica crystals in urine. Currently, no protocols for medical dissolution are available, thus mechanical removal is the option. Prevention is based on reduced intake of silica. This article presents a review of literature and case report of the dog with silica urolithiasis.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *