Sezónní dynamika vylučování gastrointestinálních parazitů

Tichý, J., Pištěková, V., Bedáňová, I. Sezónní dynamika vylučování gastrointestinálních parazitů u divokých koní. Season dynamics of gastrointestinal helmint secretion in wild horses. Veterinářství 2020;71(2):61-64.

SOUHRN

Střevní parazité koní jsou velmi významnými infekčními činiteli, kteří mohou u domácích koní bez léčby
způsobovat až letální stavy svého hostitele. Nejvýznamnějšími ze střevních parazitů se jeví čeleď
Strongylidae a Anoplocephalidae. Cílem této práce bylo zjištění sezónního vlivu na dynamiku vylučování
vajíček gastrointestinálních helmintů čeledi Strongylidae u volně žijících koní chovaných na čtyřech
pastvinách. Pomocí vyšetření koňského trusu byly zaznamenávány a sledovány hodnoty EPG (parazitárních
vajíček v 1 gramu trusu), která následně sloužila jako data pro porovnávání mezi čtyřmi vyšetřovanými
pastvinami napříč všemi ročními obdobími. Pro zjištění počtu vyloučených vajíček gastrointestinálních
helmintů koní byla využita metoda MINI-Flotac. Práce se zaměřila na sezónní dynamiku
EPG, což je jeden z faktorů, který může ovlivňovat množství vyloučených vajíček gastrointestinálních
helmintů. Hodnoty EPG vykazují během dvou let vyšetřování sezónní dynamiku, kdy se hodnoty začínají
zvyšovat v jarních měsících, v letních dosahují vrcholu a během podzimu dochází k jejich snižování.
Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl zvyšování hodnot během dvou let vyšetřování, kdy byla
hodnota p > 0,05.

 

SUMMARY

Gastrointestinal parasites of horses are very important infectious agents, which can cause lethal states
in domestic horses without treatment. Family Strongylidae and Anoplocephalidae appears to be the
most important gastrointestinal parasites. The main aim of the article was to evaluate the effect of the
season on the dynamics of secreted eggs by the gastrointestinal helminths of horses, compare the
examined pastures and evaluate their differences, assess the EPG dynamics. The MINI-Flotac method
was used to determine the number of eggs that had been secreted from the gastrointestinal helminths
of horses. This method was used to calculate how many eggs from the gastrointestinal helminths were
eliminated per gram of horse droppings. Only the identified samples were collected to increase the
informative value of the investigation. In 24 months, 66 horses were examined. The work is focused on
the seasonal dynamics during two years of the investigation, when values are increasing in the spring
months, reach the peak values in the summer and are decreasing in the autumn. There was no statistically
significant difference in the increase in values during the two years of investigation (p > 0.05).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *