SARS-CoV-2 u fretek a norků – aktuální informace

Jekl V., Jeklová E. SARS-CoV-2 u fretek a norků – aktuální informace. SARS-CoV-2 in ferrets and minks – current information. Veterinářství 2020;70(6):353-355.

SOUHRN
Celosvětová pandemie onemocněním koronavirem SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom, druhý typ) postihuje zejména lidskou populaci, ale došlo také k infekci psů, koček, lva a tygra. Cílem článku bylo shrnout aktuální informace experimentální a spontánní infekce SARS-CoV-2 u fretek a norků. U fretek po experimentální infekci dochází k příznakům respirační infekce bez fatálních následků, a to i při velmi vysoké infekční dávce viru. Spontánní infekce u fretek nebyla dosud prokázána. U norků se experimentální infekce virem SARS-CoV-2 dosud neprovádí. Spontánní infekce s fatálními následky byly prokázány u faremního chovu norků v Nizozemsku.

SUMMARY
The worldwide pandemic by the coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome, type 2) affects primarily human population, but this infection also emerged in dogs, cats, lions and tigers. The aim of the present study was to summarize the current information of experimental and spontaneous SARS-CoV-2 infection in ferrets and minks. In ferrets after experimental infection, signs of respiratory infection appeared without any fatal consequences, even at a very high infectious dose of the virus. Spontaneous infection in ferrets has not yet been proved. Experimental SARS-CoV-2 infections in minks have not been performed so far. Spontaneous infections with fatal consequences have been demonstrates in mink farms in the Netherlands.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *