SARS-CoV-2 a zvířata

Černá P., Palmová A., Pešek P., Klubal R., Hromadníková I. SARS-CoV-2 a  zvířata. Veterinářství 2020;70(5):287-290.

SOUHRN

Onemocnění covid-19, které se stalo celosvětovou pandemií, je způsobeno novým koronavirem s názvem SARS-CoV-2. Koronaviry jsou velká skupina obalených jednovláknových RNA virů. Některé způsobují respirační infekce u lidí, zatímco jiné způsobují onemocnění u určitých druhů zvířat, jako je například skot, velbloudi a netopýři. Současné důkazy naznačují, že virus SARS-CoV-2 je původem ze zvířecího zdroje. Data z genetických sekvencí odhalují, že virus SARS-CoV-2 je blízkým příbuzným jiných koronavirů, které cirkulují v populaci vrápenců (Rhinolophus). K dnešnímu dni však není k dispozici dostatek vědeckých důkazů k identifikaci zdroje viru nebo k vysvětlení původní cesty přenosu na člověka, která mohla zahrnovat přechodného hostitele.

SUMMARY

The disease COVID-19 that becomes pandemic worldwide is caused by a new coronavirus called SARSCoV-2. The coronaviruses create a large group of enveloped single-stranded RNA viruses. Some cause respiratory infections in humans, while others cause disease in certain species of animals, such as cattle, camels and bats. Current proofs suggest that the SARS-CoV-2 virus is of animal origin. Genetic sequence data reveal that the SARS-CoV-2 virus is a close relative of other coronaviruses circulating in the horseshoe bats (Rhinolophus) population. However, there is not enough sufficient scientific evidence to date, to identify the source of the virus or to explain the original route of transmission to humans which may include a transient host.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *