Ruptura úponu trojhlavého svalu pažního u kočky

Pomahač O., Hnízdo J. Ruptura úponu trojhlavého svalu pažního u kočky, diagnóza a terapie – kazuistika. Rupture of the triceps muscle tendon insertion in a cat, diagnosis and therapy – a case report. Veterinářství 2018;68(5):311-320.

SOUHRN

Pomahač O., Hnízdo J. Ruptura úponu trojhlavého svalu pažního u kočky, diagnóza a terapie – kazuistika. Veterinářství 2018;68(5):311-320.

Kazuistika popisuje případ evropské krátkosrsté kočky referované na pracoviště autorů kvůli několikaměsíčnímu kulhání na pravou hrudní končetinu. Bylo vysloveno podezření na poranění trojhlavého svalu pažního (musculus triceps brachii). Diagnóza avulzní ruptury úponové šlachy trojhlavého svalu pažního byla potvrzena na základě klinického, ultrasonografického a rentgenologického vyšetření. Pro vyloučení onkologického procesu a patologické ruptury bylo dále provedeno Cone Beam CT (CBCT) vyšetření. V návaznosti na paraklinická vyšetření bylo přistoupeno k chirurgické intervenci, při které byl proveden debridement pahýlu úponové šlachy a místa úponu na okovcovém hrbolu, a z pahýlu úponové šlachy byl odebrán vzorek tkáně na histopatologické vyšetření. Šlacha trojhlavého svalu pažního byla reponována a fixována pomocí modifikované Bunnell – Mayer sutury. Operovaná končetina byla po dobu čtyř týdnů imobilizována pomocí transartikulárního ESF (typ I. A). Po ukončení terapie a odstranění ESF byla funkce postižené končetiny hodnocena jako výborná. Histopatologické vyšetření biopsie šlachy potvrdilo předcházející degenerativní proces nejasné etiologie. Z anamnézy je pravděpodobné, že ruptuře předcházelo kousné poranění. Dostupná literatura dosud popisuje pouze tři případy ruptury úponové šlachy musculus triceps brachii u kočky.

 

SUMMARY

Pomahač O., Hnízdo J. Rupture of the triceps muscle tendon insertion in a cat, diagnosis and therapy – a case report. Veterinářství 2018;68(5):311-320.

The paper describes a case of a DSH cat referred for a suspected rupture of the triceps muscle tendon insertion. The diagnosis of an avulsion-rupture of the triceps tendon was based on the physical, ultrasonographical and radiological exam. Cone Beam CT (CBCT) exam was performed to exclude an oncological process and a pathological rupture of the tendon. The surgical reconstruction was performed after paraclinical examinations. After debridement of the triceps tendon stump and the tendon’s insertion on the olecranon tuberosity, final adaptation and reconstruction of the tendon was performed. Prior that a sample of the triceps tendon tissue was taken for histopathologic examination. The triceps muscle tendon was reattached by using a modified Bunnell – Mayer suture. The limb was immobilized for 4 weeks with the elbow in maximal extension by using a transarticular ESF (type I.A). After the healing of the tendon was confirmed ultrasonographically, the transarticular ESF was removed. The function of the limb was evaluated as excellent. The histopathologic examinationn of biopsy confirmed a degenerative process prior the tendon rupture. Based on the history of the cat, a previous bite wound as the primary insult cannot be excluded. To the author’s knowledge there are only three published reports of triceps muscle tendon rupture in a cat to date.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *