Role toxinů Clostridium perfringens v etiologii chorob savců – 1. část

Nesvadbová M., Svobodová I. Role toxinů Clostridium perfringens v etiologii chorob savců – 1. část. Veterinářství 2021;71(5):253-257.

SOUHRN

Clostridium perfringens patří mezi grampozitivní, sporotvorné, anaerobní a toxigenní bakterie, rozšířené ubikvitárně. Přestože je přítomno ve střevech zdravých lidí a zvířat, je považováno za patogen, který podle cílové tkáně vyvolává řadu onemocnění, od střevních či histotoxických infekcí, jako je plynatá sněť, až po infekce systémové. Virulence C. perfringens je úměrná produkci toxinů a dalších faktorů virulence, lišících se u každého typu původce. Toxiny jsou rozděleny do dvou skupin, tzv. typizačních (hlavních), které určují typ C. perfringens (A-G), a netypizačních (vedlejších), které se rozdílným způsobem spolupodílí na patogenitě daného kmene. Tento přehled shrnuje doposud známé informace o typizačních toxinech alfa, beta a epsilon Clostridium perfringens.

SUMMARY

Clostridium perfringens is a Gram-positive, spore-forming anaerobic and toxigenic bacteria, with ubiquitous dissemination. Although it is normally present in the gut of healthy humans and animals, it is considered a causative agent of many intestinal or histotoxic infection (gas gangrene) or even systemic diseases. Virulence of C. perfringens is proportional to the production of toxins and other factors of virulence differing in each type of the agens. Toxins are divided into two groups, the so-called typing ones, which determine the type of C. perfringens (A-G) and the non-typing ones, which in different ways
contribute to the pathogenicity of a given strain. This review summarizes data on alpha, beta and epsilon toxin of Clostridium perfringens.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *