Rezistence izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům v ČR v roce 2020

Nedbalcová K., Kucharovičová I., Brychta M., Šimek B., Zouharová M., Matiašková K., Matiašovic J. Rezistence izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům v ČR v roce 2020. Resistance of Streptococcus suis isolates to antimicrobials in the Czech Republic in 2020. Veterinářství 2021;71(2):68-72.

SOUHRN

V průběhu roku 2020 byly stanoveny citlivosti/rezistence k vybraným antimikrobikům u 92 izolátů
Streptococcus suis z klinicky nemocných prasat. K ceftiofuru, enrofloxacinu, florfenikolu, amoxicilinu
s kyselinou klavulanovou a sulfamethoxazolu s trimethoprimem nebyl žádný z testovaných kmenů
rezistentní. K ampicilinu byly rezistentní 2 izoláty a k penicilinu 4 izoláty. K ostatním sledovaným antibiotikům
byly zjišťovány rezistence poměrně často. Ke klindamycinu byly zjištěny rezistence u 29 izolátů
a k tiamulinu u 32 izolátů. Nejvíce rezistentních izolátů (více než 50 % izolátů) bylo k tulathromycinu
(50 izolátů), tetracyklinu (55 izolátů) a tilmikosinu (56 izolátů).

 

SUMMARY

The susceptibility/resistance of 92 Streptococcus suis isolates from clinically diseased were determined
in the Czech Republic during 2020. None of the tested isolates was resistant to ceftiofur, enrofloxacin,
florfenicol, amoxicillin with clavulanic acid and sulfamethoxazole with trimethoprim. Two isolates were
resistant to ampicillin and four isolates were resistant to penicillin. Resistances to other monitored
antibiotics were relatively frequent found. Resistance to clindamycin in 29 isolates was detected and to
tiamulin in 32 isolates. The most resistant isolates (more than 50% of isolates) were to tulathromycin
(50 isolates), tetracycline (55 isolates) and tilmicosine (56 isolates).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *