Řešení těžkých bachorových dysfunkcí u skotu

Illek J., Řešení těžkých bachorových dysfunkcí u skotu. Veterinářství 2020;70(5):316-320.

SOUHRN

Problematika těžkých bachorových dysfunkcí je obsáhlá a je důležité, aby byly tyto stavy vždy správně diagnostikovány a léčeny. Tento článek se zabývá poruchami bachorové fermentace, jako jsou bachorová acidóza, subakutní bachorová acidóza, alkalóza bachorového obsahu a hniloba bachorového obsahu. Je zde popsána etiologie, klinické příznaky, terapie a prevence vzniku těchto stavů.

SUMMARY

The issue of ruminal dysfunctions is comprehensive and it is important that these conditions are always properly diagnosed and treated. This article deals with rumen fermentation disorders as is rumen acidosis, subacute ruminal acidosis, and alkalosis and rumen putrefaction. There are described causes, clinical signs, therapy and prevention of these conditions.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *