Řešení šedého zákalu fakoemulzifikací – postoperační komplikace

Beránek J., Hašková P.: Řešení šedého zákalu fakoemulzifikací – postoperační komplikace. Solution of cataract surgery using facoemulsification – postoperative complications. Veterinární klinika 2019;16(3):124-132.

SOUHRN

Do studie bylo zařazeno 100 pacientů (102 očí), u kterých jsme od května do prosince 2018 provedli odstranění šedého zákalu fakoemulzifikací. Průměrný věk ve skupině všech pacientů byl 8,05 roku s rozmezím 2–17 let. U 95,1 % operací jsme implantovali do kapsuly čočky IOL An-lens MD8. Sledovali jsme výskyt pooperačních komplikací v souvislosti s odstupem od operace a jejich škálu u různých stupňů maturace čočky v době zákroku. Pro minimalizaci komplikací a zvýšení úspěšnosti chirurgického přístupu je podmínkou včasné řešení katarakty, preferenčně ve stadiu immaturace a maturace a důkladná selekce pacienta. Oddalování chirurgického postupu vede k řadě nitroočních komplikací. U pacientů s diabetes mellitus byl zaznamenán lepší pooperační průběh s méně závažnými komplikacemi.

SUMMARY

Our study includes 100 patients (102 eyes), where we did cataract surgery using facoemulsification in period May-December 2018. Average age of group of all patients was 8.05 years, in range 2-17 years. IOL An-lens MD8 implantation was realized in 95.1% of surgeries. Occurrence of postoperative complications was observed in relationship to surgery time and their range in different stages of maturity in time of surgery. Early cataract treatment preferable in stage of cataract immaturity and maturity is important condition to get best result of surgical approach and minimalize complications. Any delaying of surgery can cause many intraocular complications. There was better postoperative healing in diabetic cataracts, less serious complications.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *