Řešení bachorových dysfunkcí u ovcí a koz

Gricová J., Řešení bachorových dysfunkcí u ovcí a koz. Veterinářství 2020;70(5):321-323.

SOUHRN

Problematika bachorových dysfunkcí je poměrně častá komplikace zdravotního stavu malých přežvýkavců, se kterou se v běžné praxi setkáváme. Při akutních případech je důležitá včasná terapie, jinak může vést k úhynu pacienta. Mezi nejčastější problematiku můžeme zahrnout acidózu bachorového obsahu, která je často následována rumenitidou a tympanií bachoru.

SUMMARY

Problematics of ruminal dysfunctions is a relatively frequent complication of health condition in small ruminants, which we encounter in common practice. The early therapy is important in acute causes; otherwise it can lead to death of a patient. Among the most common problems we include ruminal acidosis, which is often followed by rumenitis and ruminal tympany.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *