Recidivující píštěl na břiše koně způsobená penetrujícím cizím tělesem: popis tří klinických případů

Krisová Š. Recidivující píštěl na břiše koně způsobená penetrujícím cizím tělesem: popis tří klinických případů. Recurrent fistula on the abdomen of a horse caused by penetrating foreign body: a description of three clinical cases. Veterinářství - Sborník 2019;69(4):46-50.

SOUHRN

Článek prezentuje ošetření tří pacientů s recidivující píštělí ve ventrální oblasti kraniálního abdomenu. Zabývá se anamnézou, diagnostickým přístupem a následným výběrem nejvhodnějšího postupu chirurgické revize. Rovněž dokumentuje pooperační péči a vývoj stavu pacientů.*

SUMMARY

This article presents treatment of three patients with recurrent fistula in the ventral region of the cranial abdomen. It deals with a history, diagnostic approach and consequent selection of the most appropriate procedure of surgical revision. Post-operative care and patient development of condition are also documented.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *