Pseudomor na Zlínsku

Chovatelé z 30 katastrů v okolí Šanova na Zlínsku, kde byl zjištěn v polovině dubna u slepic pseudomor drůbeže, nahlásili veterinárním lékařům téměř 18 000 kusů drůbeže a dalších ptáků ve zhruba 1350 chovech.

 

 

Veterinární opatření byla přijatá v domácích malochovech, především hrabavé drůbeže v souvislosti s rizikem šíření nákazy, známé jako newcastleská nemoc. Chovatelé nahlásili také zhruba 1900 holubů a 450 kusů vodní drůbeže.

Do počtu nahlášené drůbeže nebyl zařazen komerční velkochov brojlerů společnosti Lukrom ve Štítné nad Vláří, která spadá do jmenovaných katastrů. Po provedené kontrole biologické bezpečnosti hospodářství rozhodli veterinární lékaři, aby společnost zaslala  zhruba 21 000 ks drůbeže na jatka. Státní veterinární správa zahájila v této oblasti kontroly ve vybraných malochovech. Veterinární lékaři v polovině dubna nařídili v Šanově utracení 71 slepic a jedné perličky, dalších 15 slepic uhynulo dříve. Nákaza se objevila u malochovatele, který nahlásil úhyn 11 z 34 chovaných slepic. Okolo ohniska nákazy bylo vyhrazeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, které zasahuje až na Slovensko.

Chovatelé nesmí drůbež z pásem přemísťovat. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření se zde nemohou konat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků. Chovatelé v ochranném pásmu musí zajistit, aby se do chovů nedostalo volně žijící ptactvo, u vstupu do hospodářství musí mít dezinfekční prostředky. Za porušení a nesplnění opatření hrozí fyzické osobě pokuta do 100 000 korun, u právnické osoby až do dvou milionů korun.

Pseudomor v chovu drůbeže se v tuzemsku objevil po 20 letech. Nákaza je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní. Pro drůbež je newcastleská nemoc druhou nejnebezpečnější nákazou po aviární influenze. Vakcinace je povinná pro chovy s více než 500 ks drůbeže na produkci vajec. V ostatních chovech veterinární lékaři vakcinaci doporučují. Virová infekce je příčinou dýchacích, trávicích a nervových potíží, případně úhynu u domestikovaných i volně žijících ptáků. Onemocnět mohou slepice, krůty, bažanti, holubi i křepelky. Infekce se vyskytuje méně často u kachen a hus, vnímaví jsou pštrosi nebo volně žijící ptáci.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *