První ceny Medica Veterinaria uděleny 8. 12. v pražském Klementinu

Zřejmě nikdo nezapochybuje o užitečnosti veterinárních lékařů a o tom, že prospívají zdraví zvířat, ale i lidí. Avšak dovede je zřejmě ocenit konkrétně vždy pouze majitel či chovatel dotyčného zvířete, ať domácího mazlíčka nebo zvířete hospodářského. To si uvědomili vydavatel časopisů Veterinářství, Veterinární klinika a Zvěrokruh, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Komora veterinárních lékařů (KVL). Nakladatelství Profi Press s VFU a KVL se rozhodli „vystoupit z anonymity“ a tajným hlasováním vybrat z navržených osobností ty, které budou oceněny.

Martin Sedláček, šéf nakladatelství Profi Press, a hlavní pořadatel v zrcadlové síni Klementina uvedl: „Chceme udělením cen Medica Veterinaria letos poprvé uctít a ocenit veterinární osobnosti z akademické sféry, praxe i z řad studentů a máme snahu a ambici v tomto projektu pokračovat i v dalších letech. Budeme rádi, zapojí-li se i Státní veterinární správa.“

Prorektor profesor Alfred Hera jménem rektora VFU ocenil tento ušlechtilý záměr a potvrdil zájem univerzity v něm pokračovat. Dr. Karel Daniel, prezident KVL, za téměř 4000 členů komory ocenil, že se vydavatelství Profi Press chopilo takovéto příležitosti a zdůraznil přínosnost udělování cen Medica veterinaria, jako krok k překonávání jistých rozdílů mezi sférou akademickou a sférou praktických veterinárních lékařů i veterinářů ze státního veterinárního dozoru.

A kdo byl oceněn? Ve třech kategoriích celkem devět veterinářů a jedno zvláštní ocenění:

V první kategorii za mimořádný přínos pro veterinární lékařství Dr. Kateřina Nedbalcová a Dr. Jiří Beránek.

Ve druhé kategorii za celoživotní přínos pro veterinární lékařství Dr. Oldřich Matouch (za eradikaci vztekliny v ČR, ale i za činnost v tomto oboru ve světě) a profesor Miroslav Svoboda (autor 15 odborných publikací a propagátor veterinární medicíny malých zvířat). Miroslav Svoboda sympaticky zareagoval na slova moderátorky, zda má potřebu něco říci: „Potřebu mám, u dětí do 12 let je profese veterináře na jednom z prvních míst, po které touží. Během dospívání se zájem vytrácí. Ne tak u mne, a nelituji toho.“

Ve třetí kategorii za originální odborné publikace v časopise Veterinářství byli oceněni za článek z problematiky chorob psů Dr. Petra Vejražková, koček Dr. Jan Hnízdo, přežvýkavců a prasat Dr. Zdeňka Kazatelová, ptáků, plazů a drobných savců studentka čtvrtého ročníku Anna Zemanová, a za choroby koní Dr. Ronen Hoikman.

Zvláštní ocenění za KVL předal Dr. Karel Daniel bývalému prezidentovi slovenské komory Dr.Ladislavu Stodolovi, a to za rozvoj a udržování dobrých vztahů mezi slovenskými a českými veterinárními lékaři. V nich pokračuje úspěšně současný prezident Slovenské komory veterinárnych lekárov, Dr.Tibor Brauner.

Ano, toto není zpráva, která by se ocitla na prvních stránkách médií. Nepropukla přece žádná nebezpečná nákaza, nikdo neonemocněl, nikdo nezemřel. Nicméně by bylo dobré, aby se vědělo, že veterinární lékaři nejen, že žijí mezi námi, ale konají činy, které si zaslouží nebýt zapomenuty.

Josef Duben, PR KVL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *