Proteíny akútnej fázy: história u zvierat – 1. časť

Kováč G., Petrovič V., Kováč M., Vozár T.: Proteíny akútnej fázy: história u zvierat – 1. časť. Veterinářství 2021;71(5):275-283.

SOUHRN

Diagnostika zápalových ochorení zvierat je súčasťou ich klinického vyšetrenia. Z historického hľadiska i v tejto oblasti bol zaznamenaný vývoj od stanovovania počtu leukocytov, cez posúdenie času sedimentácie krvi, cez využitie glutaraldehydového koaguôlačného testu, po aplikáciu omics-techník vrátane proteomíky. Toho času významné postavenie zohráva stanovovanie proteínov akútnej fázy zápalu

SUMMARY

Diagnosis of inflammatory diseases in animals is a component of their clinical examination. From the historical point of view, development was recorded from determination number of leucytes, through the examination time of blood sedimentation, through application of glutaraldehyde coagulation test, up to application of omics-technic include proteomics. Important role play a determination of acute phase proteins today. Submitted paper describes this development including importance of positive proteins of acute phase inflammation (Haptoglobin, Serum amyloid A, Fibrinogren, Ceruloplasmin,
C-reactive protein, Alfa-1 acid glycoprotein, Alfa-1 antitrypsin, and Lactoferin).

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *