Problematika mastitid u vysokoprodukčních dojnic ve velkochovech je stále aktuální

Illek J., Pleško M., Tulis F., Andělová J. Problematika mastitid u vysokoprodukčních dojnic ve velkochovech je stále aktuální. Veterinářství2019;69(9):595-597.

SOUHRN

V článku je zdůrazněn význam mastitid v chovech vysokoprodukčních dojnic ve velkochovech a je upozorněno na výskyt environmentálních mastitid vyvolaných patogeny S. uberis. Rovněž je poukázáno na problematiku výskytu tak zvaných letních mastitid u skotu na pastvě, především u skotu masných plemen.

SUMMARY

This article emphasizes the meaning of mastitis in high producing dairy cows in large-scale breeding and underlines the occurrence of environmental mastitis caused by pathogens of S. uberis. Challenge of occurrence of so called summer mastitis in cattle on pasture, especially in cattle of meat breeds is also highlighted.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *