Příprava dostihových chrtů před závodní sezónou s využitím hydroterapeutického pásu

Hylák. I, Lačňáková A. Příprava dostihových chrtů před závodní sezónou s využitím hydroterapeutického pásu. The training of racing greyhounds before racing season using underwater treadmill. Veterinární klinika 2019;16(2):75-80.

SOUHRN

Trénink dostihových chrtů a jeho složitost je dána mnoha faktory, které jasně určují nutnost individuálního přístupu ke každému trénovanému jedinci. Hraje zde velkou roli genetika. V naší práci zaměřené na toto téma jsme se snažili porovnat předsezónní trénink na hydroterapeutickém pásu a poté vyhodnotit jeho vliv na kvalitu předsezónní přípravy, výsledky na dráze, stabilitu formy u testovaných psů a jejich zdravotní odolnost. Jako metodu tohoto sledování jsme zvolili sledování tepové frekvence v průběhu tréninku na hydroterapeutickém pásu (hydrovaně). Druhým měřítkem bylo porovnání výsledků (časů) na dostizích v sezónách proběhlých bez přípravy ve vodě a po předsezónní přípravě v hydrovaně.

                                                              

SUMMARY

The training of racing greyhound is complicated complex process which requires individual approach to every dog which is involved, and genetics play a significant role in whole process. In our study the pre-seasonal training of racing greyhound was twice a week enriched by the workout on the underwater treadmill. The racing results of the season where the hydrotherapy was involved were assessed and compared with results of the same dogs from previous racing seasons. Also, the health impact of hydrotherapy on the racing greyhounds and stability of the racing form were evaluated. As a method for evaluation the measurement of the heart rate was chosen. The heart rate was measured during the underwater treadmill workout. The second parameter, we compared the racing time during the season before and after hydrotherapy training.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *