Případ otravy ovcí mědí v důsledku použití premixu pro skot

Široká Z., Pána O., Svobodová Z. Případ otravy ovcí mědí v důsledku použití premixu pro skot. The case of copper poisoning in sheep due to medical premix intended for cattle. Veterinářství 2018;68(10):728-733.

SOUHRN

V nedávné době došlo na farmě s chovem ovcí k produkci mléka k onemocnění a úhynu několika desítek kusů zvířat. Zvířata byla před objevením příznaků dlouhodobě krmena stejným krmivem, a to individuálně vyráběnou kompletní krmnou směsí, která byla ovšem obohacena o premix určený pro skot. Podle klinických příznaků a patologického vyšetření, v nichž dominovaly projevy hemolýzy, poškození jater (ikterus a dystrofie), ledvin (černé zbarvení) a nervové soustavy, byla předběžná diagnóza stanovena jako otrava mědí. Předpoklad byl potvrzen výsledky laboratorního vyšetření krmiva a orgánů uhynulé ovce, ve kterých byly zjištěny vysoké koncentrace mědi. Léčebné intervence byly málo účinné, u přeživších kusů zůstaly následky v podobě dlouhodobých změn (snížení produkce mléka, aborty a snížená životaschopnost mláďat narozených v dané sezóně). Cílem zveřejnění tohoto případu je varovat chovatele zvířat a veterinární lékaře před používáním a doporučováním krmiv či doplňků, které nejsou primárně určeny pro ovce. Ovce ve své krmné dávce kvůli genetické odchylce potřebují snížené množství mědi, což výrobky pro jiné živočišné druhy nesplňují.

 

SUMMARY

Recently there was a case of illness and death of dozens of sheep described on a farm located in the Czech Republic. Before the clinical symptoms of the illness appeared, the animals were long-term fed with an individually prepared complete feed mixture, to which medical premix product intended for use in cattle was added. Based on clinical findings and the results of autopsy, in which symptoms of haemolysis, liver damage (dystrophy and icterus), kidney damage (black kidneys) and nervous system dominated, the preliminary diagnosis of copper poisoning was considered. The assumption was proved by the results of the laboratory examination of the feed and organs obtained from one of dead sheep, in which high concentrations of copper were assessed. Therapeutic interventions were only slightly effective and even in the survivors, long-term consequences as decreased milk yield, abortions and increased mortality of the lambs born in that season were described. The aim of this presented study is the warning of animal breeders and veterinarians against using and recommending feeds, which are not intended for use in sheep. Sheep, due to their genetic differences, need reduced levels of copper in feed, which is not respected in the products manufactured for other animal species.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *