Případ orálního skvamocelulárního karcinomu u ježka bělobřichého (Atelerix albiventris)

Hundáková A., Černochová H., Knotek Z. Případ orálního skvamocelulárního karcinomu u ježka bělobřichého (Atelerix albiventris). A case of oral squamous cell carcinoma in the white-bellied hedgehog (Atelerix albiventris). Veterinářství 2020;70(8):458-462.

SOUHRN

Na kliniku byla prezentována nekastrovaná čtyřletá samice ježka bělobřichého z důvodu anorexie a ztráty hmotnosti, s nálezem ohraničeného útvaru v dutině ústní o velkosti přibližně 1×1 cm. Jediným klinickým projevem byla anorexie. Útvar byl pomocí cytologického vyšetření otiskového preparátu určen jako skvamocelulární karcinom. Paliativní terapie prednisonem neměla vliv na rychlost ani intenzitu růstu karcinomu. V průběhu tří týdnů se velikost novotvaru téměř zdvojnásobila. Po infiltraci nádoru do okolí orbity bylo přistoupeno k eutanázii pacienta. Původní cytologický nález byl potvrzen histopatologickým vyšetřením. U ježka bělobřichého je orální skvamocelulární karcinom v dutině ústní poměrně častým onemocněním. Možnosti terapie jsou značně omezené a musí respektovat fyziologické potřeby pacienta. Zahrnují podle rozsahu a lokalizace novotvaru chirurgickou excizi se širokými okraji s resekcí čelisti, chemoterapii nebo paliativní terapii.

 

SUMMARY

A four-year-old female of African pygmy hedgehog was presented for anorexia and weight loss; no other clinical signs were observed. A well-defined mass was detected in oral cavity with approximate size 1×1 cm. It was identified as squamous cell carcinoma by cytology. During a time period of three weeks, the tumor almost duplicated its size. The palliative use of prednisone did not seem to have effect on rate of progression. When the tumor infiltrated orbital area, the patient was euthanized. The diagnosis of squamous cell carcinoma was affirmed by histopathology. Oral squamous cell carcinoma is frequently seen in African pygmy hedgehogs. Treatment options are limited and should prioritize good quality of life of the patient. Options include complete surgical excision with wide margins together with mandibulectomy or maxillectomy, chemotherapy, or palliative treatment; depending on the size and localization.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *